Březen 2009

♥ Piercing ucha ♥

9. března 2009 v 22:35 | ♥MajQwinka♥ |  ♥ Zdobení těla ♥

Piercing


Tuhle spirálku do budoucna chci :)


http://gethype.net/images/blog/piercing_hear.jpg


http://www.marre.cz/files/img/piercing_ucha

http://blog.paja-z.net/images/ucho.jpg
http://www.marre.cz/files/products/cinka_industrial_v_uchu_m.jpghttp://media.super.cz/832/48329-350x466-o1bwj.jpg

Dokonalost :)

♥ Piercing pupíku ♥

9. března 2009 v 22:29 | ♥MajQwinka♥ |  ♥ Zdobení těla ♥
PIERCING PUPÍKU
Anatomie
Tvar pupku se vzhledem liší prakticky u každého jedince. Zdaleka ne u kteréhokoliv pupku může být proveden úspěšný piercing. V době nitroděložního období vývoje plodu (fetálního období) je plod zásobován krví bohatou na kyslík prostřednictvím placenty cestou pupečníkové žíly (vena umbilicalis), která prochází pupečníkem na spodní plochu jater. Po porodu, kdy je pupečník podvázán , mění se podvázaná pupeční žíla v neprůchodný vaz (ligamentum teres hepatis), probíhající od pupku (který se stává vlastně po porodu většinou vtaženou jizvou) na spodní plochu jater. Tyto anatomické poměry jsou velice důležité z hlediska piercingu, kdy může dojít zejména u vystouplého typu pupku, který je tvořen zbytkem pupeční sňůry, v případě infekce, k možnosti jejího postupu do vnitřní části břicha a na vnitřní orgány. Zejména by se tedy jednalo o vážný zánět jater. K této situaci může dojít z hlediska časového záhy, ale možný je i vznik po letech. Podotýkám, že k těmto problémům může docházet tehdy, pokud je poškozena jizevnatá část pupku, tedy, jak již bylo řečeno, zbytek původní pupeční šňůry,kdy vystouplý pupek neobsahuje většinou dostatek kůže, podkoží a tukové tkáně, kterými za normálních okolností prochází piercing. Z těchto důvodů považuji za vhodné v následujícím textu podrobněji se zabývat jednotlivými typy pupků z hlediska jejich vzhledu a z toho vyplývajících vlastností.
Typy šperků:
Rozlišujeme základní 2 typy používaných šperků u piercingů pupku
Hojení a komplikace:
Hojení- za normálních okolností se tvoří vrstva z epiteliálních buněk uvnitř piercingového kanálu-tedy mezi vchodem a východem z rány a hlavním smyslem této skutečnosti je vlastně snaha organismu ochránit tělo před cizím tělesem (piercingový šperk). Epitelové buňky tvoří postupně vrstvu ve tvaru trubice či válce v průběhu vnitřní strany piercingu. Tento proces obyčejně probíhá cca po dobu 6-8 týdnů. Po vytvoření této epitelové vrstvy se tato kolem šperku může smrštit. Může být poté snadno poškozena či natržena., proto není vhodné násilně otáčet šperkem bez předchozího koupání v teplé vodě, resp.za pomoci obkladů, čímž dochází k roztažení kůže a tím i k uvolnění piercingového kanálu a umožnění rotace.
Všechny piercingy produkují tkáňový mok během fáze hojení, což jest lepkavá čirá či lehce jantarová tekutina zasychající v okolí východů a na povrchu šperku ve formě jakýchsi stroupků-zvaných krusty (připomínají "ospalce" v očních koutcích po ránu). Tato tekutina by neměla být zaměněna s hnisem, který je žlutý či zelený. Když jest epitelová vrstva vytvořena, musí následně zpevnit, zesílit a rozšířit se. Tento proces mnohdy trvá 6 měsíců až rok. Až se stane piercing více soudržným, dochází k zakulacení východů směrem dovnitř a celkově se piercing stává pružnějším a uvolněnějším v okolí šperku. Až v této fázi definitivního vyhojení je možné bez následků zaměnit stávající šperk za jiný. Ač po zhojení již piercing nezarůstá a tedy se neuzavírá, vlivem pružnosti tkáně dochází rychle ke smrštění a zavedení šperku bez použití vhodných zavaděčů je mnohdy nemožné.
Komplikace:
V této části bych se chtěl zabývat podrobněji všemi možnými komplikacemi, jež se samozřejmě mohou vyskytnout i u piercingu pupku, který patří k nejprováděnějším a dále též z důvodu, že minulých kapitolách byl tomuto tématu věnován pouze menší prostor.
Dráždění a infekce:
Zarudnutí, podráždění a otok v prvním týdnu není ničím neobvyklým. Prodloužené zarudnutí a podráždění může znamenat mírnou infekci, přecitlivělost na kov či na používané léčebné prostředky při ošetřování, eventuelně napětí či tlak v oblasti piercingu. Nadměrné ošetřování, zbytečně časté vyplachování a používání mýdla může vyvolat zarudnutí a přesušení. Není vhodné ošetřovat piercing častěji, než 2-3x denně. Citlivost na prostředky používané při ošetřování se často projevuje pícháním a extrémním pálením již během či bezprostředně po použití a může způsobit zarudnutí a drobné puchýřky v okolí piercingu. V těchto případech je nutno vysadit používané prostředky, či začít používat látky doporučované pro citlivou pleť. Problémy mohou někdy způsobovat i enzymy a chemikálie používané k praní prádla, jež je v těsném kontaktu s oblastí piercingu a které mohou zpomalovat hojení.
Piercingy v oblastech tzv. vlhké zapářky s omezeným prouděním vzduchu a které jsou drážděny častým pohybem, mohou způsobit vznik vyklenuté zapálené tkáně v okolí východů piercingu u pupku se to týká vnitřního vchodu. Tento příznak není obvykle bolestivý a dále pak není nezbytným příznakem infekce. Proto je nutno se snažit udržovat piercing co možná suchý, bez zapářky a používat oblečení, které umožňuje cirkulaci vzduchu.
Prodloužené hojení:
Podezření na tento jev vzniká tehdy, když je neúspěšné konečné stadium hojení. V piercingu se sice tvoří epiteliální vrstva, ale může být slabá a snadno se může posouvat či přemísťovat. Piercing pokračuje v produkci tekutiny. Východy piercingu se jeví jako roztřepené, rozeklané.
Nejčastější příčiny tohoto jevu jsou:
-umístění piercingu v nevhodné hloubce či pod nevhodným úhlem vzhledem ke tkáni
-piercing v oblasti, jež mění tvar v závislosti na pohybech těla
-použití šperku nevhodného designu či rozměrů (síla drátu, šíře či délka)
-použití šperku, jež jest nedostatečně vyleštěn či s poškrábaným povrchem
-tření či tlak oděvu oproti tělu či šperku
-poškození piercingu
-chemické dráždění či používání nevhodných produktů při ošetřování piercingu
Prodloužené hojení může naznačovat počínající cestování , odvrhnutí piercingu či citlivost na použitý kov.
Folikulární cysty: Folikulární cysty vypadají jako červené bouličky, přiléhající k východům z piercingu a většinou produkují hnis.tekutinu a někdy i krev. Tyto cysty se mohou objevit jak u čerstvých, tak u i zcela zhojených piercingů. Jsou obvykle vyvolány ucpáním pórů zavzatých do piercingu, anebo vestavěním odumřelých buněk a špíny uvnitř piercingu. Horké obklady a namáčení piercingu v horké slané vodě může vyvolat drénování cysty.

♥ Piercing obočí ♥

9. března 2009 v 22:26 | ♥MajQwinka♥ |  ♥ Zdobení těla ♥
Umístění:
Většinou je prováděn kolmo na obočí, pod úhlem cca 35 stupňů od zevního koutku očního. Může však být proveden kdekoli v průběhu obočí, ovšem pouze v rozsahu přímo nad střední částí oka - zornicí, tj. přibližně od poloviny obočí směrem zevně. Je tomu tak z toho důvodu, že přibližně v oblasti nad středem obočí probíhají větve supraorbitálního (nadočnicového) nervu, jejichž probodnutí může vyústit v trvalé následky, mj. obrnu - poruchu hybnosti víčka. Z tohoto důvodu by neměl být piercing prováděn příliš hluboko. Co se týče provádění pod úhlem, je to z toho důvodu, že šperk umístěný zcela vertikálně ve vztahu k obočí má mnohem větší tendenci k tzv. protruzi, tj. postupnému posunu směrem dopředu, s následným vycestováním. V případě použití kroužku tento ve vertikální pozici trčí směrem kupředu, zatímco šikmo umístěný spíše směřuje naplocho. Výjimečně se používá umístění kroužku horizontálně nad obočím (varianta amerického piercera Angela Binnieho) a poté kroužek visí směrem dolů.

Hloubka piercingu závisí na tom, kolik tkáně je k dispozici, či dostupné k podpoře piercingu. Každé obočí je po stránce anatomické odlišné. Většinou je poměrně ploché, a proto má piercing obecně mnohem větší tendenci, než v jiných místech, k vycestování, či dokonce rejekci (odvrhnutí). Pokud je obočí extrémně ploché a nemůže být snadno propíchnuto, napětí kůže zvyšuje tlak na šperk, čímž je usnadněno vycestování.
V některých případech může docházet jen k malým posunům či cestování a během fáze hojení se piercing nakonec definitivně usadí. Proto tam, kde lze předpokládat, že bude docházet k posunu, by neměl být piercing prováděn příliš hluboko.

Počáteční šperk:
Zvyklosti v užívání šperku jsou různé, základními 2 typy jsou kroužky a barbelly.

Kroužky - CBR(Captive bed rings) - používají se kroužky o vnitřním průměru 6-7mm pro ženy a pro muže cca 7-8mm. Tloušťka drátu od l mm až po l,6mm. Kroužek by měl procházet cca 1/4 až 1/3 piercingem. Vycestování napomáhá příliš malý průměr kroužku, kdy dochází k většímu napětí tkáně vlivem zahnutí kroužku, dále příliš tenký materiál, jež se snáze prořezává, dále pak příliš těžký šperk,který svou vahou má tendenci vyústit k odvrhnutí. Taktéž možnost mechanického poškození piercingu (tahání za šperk,hraní si se šperkem apod.) je při použití kroužku větší. Použití kroužku je tedy individuální, výhodnější jsou lehké titanové šperky.

Barbelly - použít lze rovné barbelly - jsou však mnohem méně vhodné, nejoptimálnější se jeví zahnuté barbelly. Síla drátu je většinou od 1,2mm do 1,6mm, délka od 6mm do 10mm, optimum je 8mm. Pokud je obočí víceméně ploché, není vhodné použití rovných barbell, kdy dochází tlakem kuliček oproti kůži pod nimi k napětí a následnému vycestování, což vyloučí použití zahnuté barbelly (curved barbells). S úspěchem používám barbelly z titanu o průměru l,2mm, které jsou lehké, decentní, kuličky průměru 3mm a s hojením problémy nemívám.

Existují ještě další,spíše již jen estetické varianty, kdy lze nahradit kuličky hrotky, různými ozdobami - vyrábí se stříbrné aplikace (nevhodné pro čerstvý piercing).
Obecnou zásadou tedy je, že by se měl používat šperk lehký, nepříliš tenkého průměru drátu, s preferováním barbell.

Hojení:
Údaje o délce hojení se poněkud různí, od 5-6 týdnů až po 2-4měsíce. Kloním se spíše ke kratšímu termínu. Samozřejmě to záleží na péči a ošetřování. Ovšem někdy může být piercing v této lokalitě velice problematický a to z několika důvodů. Kůže v oblasti obočí je poměrně tenká, není zde příliš mnoho tkáně, která by tvořila podklad pod piercingem a podpořila jej. Dále se zde vyskytuje množství vlasových folikulů, jež se následkem piercingu mohou zanítit a tvořit folikulární cysty. Obočí má funkci bránění vstupu nečistoty do očí, tyto poté mohou vstupovat i do rány. Dále je piercing vystaven velké zátěži ve spánku, kdy pohyb šperku zpomaluje a ztěžuje hojení.

Migrace:
Tímto pojmem se míní pohyb či posun šperku směrem ven z kůže obdobným způsobem, jakým se organismus brání přítomnosti cizího tělesa (jakým např. může být tříska apod) a může vyústit ve vycestování šperku. Projevuje se to tím způsobem, že množství tkáně, vzaté při prvotním piercingu se může neustále zmenšovat, postupně ubývat, až proroste šperk zcela ven mimo piercing. Nezáleží příliš na tom, jak dobře byl původně piercing proveden, bez ohledu nato může k migraci docházet. Snížení rizika dosahujeme použitím lehčího drobnějšího šperku s lepším efektem při použití barbelly.

Infekce:
Piercing obočí vzhledem k tomu, že snadno dochází ke kontaktu ze zevní nečistotou zachycenou obočím a řasami, dále pak mechanickým zatěžováním a pohybem a v neposlední řadě hojným nakupením vlas. folikulů, je k infekci zvýšeně náchylný. Je třeba být pečlivý při ošetřování piercingu, nicméně pokud dojde ke vzniku infekce, záhy může dojít k jejímu výraznému rozvinutí.http://www.prsten.cz/foto/magazin/15/zlaty-piercing-oboci.jpghttp://www.prsten.cz/foto/magazin/15/piercing-oboci-krouzek.jpgpiercing obočí barbellhttp://www.bodypiercing.sk/images/eyebrow.category%20page.jpg

♥ Piercing brady a rtu ♥

9. března 2009 v 22:18 | ♥MajQwinka♥ |  ♥ Zdobení těla ♥
Piercing v okolí rtů se umisťuje zhruba 5-15 mm od okrajů rtů. Protože zde nejsou umístěny větší cévy, nemělo by docházet k silnému krvácení při aplikaci. V poslední době se pro aplikaci hojně využívají šperky z bioplastu, neboť je šetrnější k dásním a zubům. Kromě toho jejich koeficient tření je nižší než má např. led, čímž na nich neulpívají výměšky či nečistoty, z čehož plyne lepší průběh hojení. Mezi nejznámější patří piercing pod rtem, též označován jako piercing brady. Dále velice oblíbená Madonna - název pramenící z názvu znaménka krásy. Méně známý už je Ashley, tento piercing prochází zpod rtu a vychází přímo z červeně rtu. Taktéž se můžete setkat s piercingem, který je umístěn ve střední čáře horního rtu. Tento typ piercingu se označuje jako Medusa, Philtrum a mnohými dalšími názvy. Stále více žádaným piercingem se stává tzv. Scrumper - tedy piercing uzdičky rtu. Tato uzdička je přítomna u spodního i horního rtu. Sliznice na vnitřní straně rtů je velice elastická a proto dochází již krátce po odstranění šperku k uzavření piercingového kanálku. Tento proces je možné sledovat i u zhojených piercingů. Piercing rtu se hojí poměrně rychle, je však často doprovázen otokem, kvůli kterému je pro aplikaci nutné použít delší šperk a ten po zhojení vyměnit za kratší. Zevnitř je vhodné piercing po každém jídle propláchnout desinfekční ústní vodou (např. Corsodyl, Tantum Verde) nebo slaným roztokem, v prvních dnech se vyhněte konzumaci pálivých jídel, omezte kouření.
Péče: 2x denně omýt antibakteriálním mýdlem.

Obrázek “http://tn3-2.deviantart.com/fs9/300W/i/2006/058/7/4/A_Piercing_Pout__by_LunaLupin.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.http://www.marre.cz/files/img/Piercing_ret.jpg
♥ Piercing v nosu ♥

9. března 2009 v 21:59 | ♥MajQwinka♥ |  ♥ Zdobení těla ♥
Piercing nosu


Tento druh piercingu je velice straktivní, může zvýraznit obličej, protože nos je považován za nejvýraznější rys celého obličeje. Poprvé byl zaznamenán asi před 4000 lety na středním východě, velikost kroužku označovala bohatství rodiny. Tento typ piercingu byl zmíněn již v bibli, kdy Izák, když našel manželku Rebeku, daroval jí zlatý kroužek, v hebrejštině nazývaný "Shanf". Tato praxe probíhá i u kočovných kmenů Berberů a Beja, v Africe u Beduínů. V 16. století byl zavlečen nosepiercing ze středního východu Mogulovými dobyvateli do Indie. Většinou je aplikován na levé straně, buď knoflíček nebo kroužek, někdy spojovaný řetízkem s uchem. Levá strana proto, že podle pojetí indické medicíny (Ayuvedra) je spojena s ženskými pohlavními orgány, usnadňuje porod a zmírňuje i menstruační bolesti. Na západě se tento piercing poprvé objevuje u příslušníků hnutí hippies na konci 60. let v důsledku jejich cest do Indie. Převzat byl později hnutím Punk v 70. letech. V dnešní době je stále více společensky akceptovaný, mají jej mnohé osobnosti - Madona, Lenny Krawitz, Sinead O' Conor a Slash z Guns and Roses aj.
Šperk
Pro piercing nosu jsou většinou používány malé kroužky o síle drátu 1,2mm kdy průměr kroužku je přizpůsoben výšce piercingu. Velmi efektní je použití nostrills, které mohou být zdobeny peckou, hrotem či kamínkem. Síla drátu u nostrills je 1,2mm. Nostrilla je umístěna v nejhlubší části nosního křídla tzv. nosové rýhy. Pro Septum piercing nosní přepážky lze použít barbella příslušné velikosti.
Hojení
Hojení nosu probíhá do 2 měsíců. Je třeba dbát zvýšené pozornosti na hygienu protože obličej je velmi exponovaná část těla. V žádném případě by se piercing nosu neměl provádět pokud klient trpí rýmou, či jakoukoliv virózou. V tomto případě je nebezpečí přenosu infekce přímo do piercingu.
Zásady ošetření
- 2x za den omýt antibacteriálním mýdlem piercing a okolí - odstranit veškeré nečistoty pomocí vatové tyčinky z vnější strany nosu
- vnitřní strana nosu se čistí sama, díky neustále se obnovující sliznici
- 2x za týden použít solný roztok ( 1 čajová lžička mořské soli do skleničky převařené vody) na tampón a přiložit na 20 minut
- zahýbat šperkem a dotýkat se jej pouze umytýma rukama
- je nutno ponechat šperk v piercingu alespoň po dobu 3 měsíců, jinak dojde k uzavření kanálku
- je nutno udržovat v čistotě oblečení i ložní prádlo
- vyvarovat se mechanického poškození - poškození tahem za šperk.


http://info.vltavastores.cz/ceniky/imagesVS/P/preview/piercing-do-jazyku-xbn33-3a.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/6/68/20061223212948!Nose_piercing.jpg

http://info.vltavastores.cz/ceniky/imagesVS/P/preview/piercing_bn5_crystal.jpghttp://www.sowulo-press.cz/rsmag/files/bmepb211968.jpg

♥ Francouské copánky ♥

9. března 2009 v 21:16 | ♥MajQwinka♥ |  ♥ Zdobení těla ♥
http://www.afrocopanky.cz/foto/82.jpg

http://www.hugoexpert.cz/images/copanky/copanky_15_velky.jpg
http://navolnenoze.cz/obrazky/prezentace/2434/1994.jpg
43-2.jpg picture by Lolle2311
http://www.rasta-copanky.cz/img/rasta-copanky/rasta-copanky-49.jpghttp://www.afrocopanky.cz/foto/86.jpg

http://www.afrocopanky.cz/foto/195.jpg

http://www.afrocopanky.cz/foto/83.jpg

http://www.afrocopanky.cz/foto/221.jpg
http://www.afrocopanky.cz/foto/100.jpg

♥ Rasta copánky ♥

9. března 2009 v 21:08 | ♥MajQwinka♥ |  ♥ Zdobení těla ♥http://www.rastacopanky.cz/img/illu-003.jpg

http://www.rasta-dreads.estranky.cz/archiv/inahled/8.jpg


http://www.biglici.estranky.cz/archiv/iobrazek/224
http://chrudim.cz/katalog/images/663.jpg♥ Extravagantní účesy ♥

9. března 2009 v 18:49 | ♥MajQwinka♥ |  ♥ Zdobení těla ♥


Obrázek “http://www.kadernictvi.com/img/kontrasty04ef_03.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.http://www.m-kadernictvi.cz/images/ucesy-6-3.jpg
♥ Podpořte můj web ♥

9. března 2009 v 18:02 | ♥MajQwinka♥ |  ♥♥♥ Podpoření webu ♥♥♥


Podpořte tento web zasláním SMS ve tvaru "pay www paywwwsms" na jedno z čísel:
907 09 10
907 09 20
907 09 50
907 09 79
907 09 99
Poslední dvojčíslí určuje cenu SMS (včetně DPH).
Technicky zajišťuje Pipeline a.s., reklamace na lince 720488319, 9-17 hodin, po-pá.

Děkuji všem,kteří podpořily můj web!♥